REGULAMENT OFICIAL

FESTIVALUL GRILLFEST 2024

Data ultimei actualizări: 10 Mai 2024

1. INTRODUCERE

1.1. Regulamentul GRILLFEST (în continuare „Regulamentul”) se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentului GRILLFEST (în continuare „Festivalul”), coorganizat de către societatea ADDOR EVENTS (în continuare „Organizatorul”) și conține prevederile pe care fiecare voluntar, colaborator sau participant al evenimentului (în continuare „Participantul” sau „Participanții”) se obligă să le respecte.

1.2. Prin cumpărarea unui bilet sau prin participarea la Festival, Participantul declară că a citit, a înțeles și se obligă să respecte Regulamentul.

1.3. Regulamentul este valabil pe perioadă nedeterminată.

1.4. Participanții convin că Organizatorul are dreptul de a modifica unilateral Regulamentul, fără notificare prealabilă către aceștia. Dacă Regulamentul se modifică, respectivele modificări produc efecte imediat după publicarea pe site-ul Festivalului ( www.grill-fest.ro ). Organizatorul precizează că Regulamentul poate fi modificat după cumpărarea biletului, chiar și imediat înainte de Festival. Organizatorul recomandă Participanților să monitorizeze eventualele modificări ale Regulamentului pe site-ul Festivalului.

1.5. Festivalul va avea loc în zilele de 10, 11, 12 mai 2024 la Snagov. Datele în care Festivalul va avea loc pot fi modificate unilateral de Organizator, iar festivalul poate fi anulat în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Sunt asimilate cazurilor de forță majoră recomandările oficiale sau intrarea în vigoare a unor norme legale, provenind dela autoritățile publice care fac imposibilă sau excesiv de oneroasă desfășurarea Festivalului în condițiile avute în vedere de către Organizator.

1.6. Organizatorul își propune ca Festivalul să fie un loc sigur, unde toti Participantii sa se simta bineveniti și confortabil, unde nimeni nu este discriminat sau hărțuit. Ne dorim ca toti Participantii, indiferent de sex, orientare, cultură, religie, etnie sau dizabilități, să poată fi ei însuși, să se simtă în siguranță și să fie tratați cu respect încadrul Festivalului. Pentru a realiza acest lucru, ne așteptăm ca toti Participantii să aibă un comportament responsabil.

2. INTRAREA ÎN FESTIVAL

2.1. Intrarea se face numai pe baza de bilet, iar accesul este permis publicului începând in fiecare zi de Festival cu ora 11:00

2.2. Accesul se face doar prin zonele special amenajate.

2.3. La momentul intrarii in perimetrul Festivalului, Participantul va putea sa ia cunostinta de Regulament, care va fi afisat intr-un loc vizibil.

2.4. Fiecare Participant la Festival trebuie să aibă la el un act de identitate pentru verificarea vârstei și biletul în format print sau digital.

3. ACCESUL MINORILOR ȘI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

3.1. Accesul minorilor sub 12 ani este permis în cadrul Festivalului, doar insotiti de o persoana adulta sau un tutore legal.

3.2. Accesul la Festival este permis tuturor persoanelor începând cu vârsta de 14 ani, insotite de un parinte sau un tutore legal.

3.3. Pentru cei cu varsta cuprinsa intre 15 si 18 ani este necesară declarația de angajament completată de către părinte, tutore sau reprezentant legal, în original, pe care acestea trebuie sa le poarte asupra lor pe tot parcursul Festivalului si fără de care nu va fi permisă intrarea minorului în zona Festivalului, indiferent dacă are sau nu însoțitor.

3.4. Persoana responsabilă va furniza în cadrul declarației de angajament date de contact la care poate fi contactată în cazuri de urgență.

3.5. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere referitor la verificarea semnăturilor, respectiv la modalitatea de semnare a declarațiilor, aceste aspecte rămânând în sarcina/răspunderea persoanelor care prezintă declarațiile.

3.6. În unele zone ale Festivalului accesul minorilor sub 18 ani este strict interzis).

3.7. Persoanele cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, beneficiaza de intrare gratuita, doar insotite de persoane adulte sau tutore care isi platesc biletul de acces.

3.8. Pentru a beneficia de această facilitate adulții sau reprezentanții legali ai minorilor trebuie să trimită o cerere prin care să își exprime dorința de a participa la Festival la adresa info@grill-fest.ro. De asemenea, aceștia trebuie să transmită și o declarație pe propria răspundere din care să reiasă încadrarea în gradul de handicap insotita de o copie a documentului emis în condițiile legii din care să reiasă tipul și gradul handicapului sau, dupa caz, copie a legitimatiei acordata personelor cu handicap. Orice cerere incompletă sau trimisă pe alt email decât cel menționatmai sus nu va fi luată în considerare.

3.9. Perioada de înscriere pentru a putea beneficia de gratuitatea pentru editia 2024, este [15.04.2024] – [01.05.2024]. Toate cererile trimise în afara acestei perioade nu vor fi luate în considerare.

3.10. Având în vedere că această facilitate este acordată pentru un număr limitat de locuri (100), gratuitatea va fi acordata în funcție de ordinea primirii cererilor. În acest sens, solicitanții vor primi un email de confirmare din partea Organizatorului.

3.11. În măsura în care se va atinge numărul de cereri mai sus menționat care respectă toate condițiile, Organizatorulnu va mai fi obligat să răspundă acestor cereri.

3.12. Accesul persoanelor cu handicap se va realiza numai în baza: actului de identitate al persoanei cu handicap; actul deidentitate al persoanei insotitoare; copie a documentului emis în condițiile legii din care să reiasă tipul și gradulhandicapului sau, dupa caz, legitimatia acordata personelor cu handicap; documentul din care să reiasă calitateade însoțitor; acordul parental /imputernicirea speciala, daca este cazul.

3.13. Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul în perimetrul Festivalului persoanelor cu handicap care nu prezintă documentele mentionate la punctul de mai sus. În cazul în care reprezentanții Organizatorului au îndoieli justificate cu privire la valabilitatea sau autenticitatea documentelor prezentate, Organizatorul iși rezerva dreptul de a face verificările necesare și de a interzice accesul persoanei respective.

3.14. Cu exceptia aplicarii obligatiilor legale privitoare la asigurarea drepturilor persoanelor cu handicap in cadrul evenimentelor de genul Festivalului, Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun incident/accident in care vor fi implicate persoanele cu handicap, întreaga răspundere revenind persoanelor cu dizabilități și/sau însoțitoriloracestora.

4. CE ESTE INTERZIS/PERMIS SĂ AI LA TINE

4.1. Este interzis accesul Participantului in perimetrul Festivalului în stare de ebrietate sau sub influenta substantelor psihotrope.

4.2. Este interzisă introducerea in perimetrul Festivalului a urmatoarelor obiecte: a) orice fel de substante psihotrope; b) alcool; c) sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorante); d) produse cosmetice inflamabile, tip autan; e) rucsacuri sau borsete mai mari de 29 cm x 21 cm x 12 cm; f) auto -moto ( cu exceptia celor autorizate); g) conserve; h) artifficii sau orice fel de articole pirotehnice; i) lasere; j) spray-uri; scaune; k) bannere susținute de bețe sau structure metalice/de lemn; l) m) cuțite, arme, obiecte contondente; n) lanțuri; o) mâncare sau băuturi; p) animale de talie mare sau agresive; q) umbrele (în caz de ploaie se vor folosi pelerine); r) materiale inflamabile sau explozive; s) orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți.

4.3. Participantul este obligat să se supună eventualului control corporal făcut de către membrii echipei de securitate. În cazul în care se vor descoperi incacari ale Regulamentul, membrii echipei de securitate vor escorta Partricipantulin cauza in afara perimetrului Festivalului si vor fi sesizate de îndată organele abiliate pentru a se lua toate măsurile legale pentru înlăturarea acestor riscuri.

4.4. Recomandăm Participantilor să nu introduca in perimetrul Festivalului materiale sau obiecte ce pot fi folosite drept obiecte de aruncat (de ex.: brichete, brelocuri voluminoase etc.)

4.5. De asemenea nu este permis accesul cu biciclete, skate-uri, trotinete, instrumente muzicale, graffiti, materiale publicitare sau cu conținut de natură politică, drone, sisteme audio.

4.6. Dacă în urma verificărilor efectuate la intrare sau în perimetrul Festivalului se va descoperi ca au fost introduse obiecte care încalcă prevederile Regulamentului, acestea vor fi confiscate și nu vor fi returnate ulterior. Participantul are dreptul să se întoarcă de la controlul de la intrarea în Festival și să își lase obiectele respective într-un spaţiu din afara Festivalului (mașină, hotel). Excepție fac obiectele ilegale sau deținute ilegal.

4.7. Participantul ia la cunoştinţă că în incinta Festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate, precum și promovarea unor produse, servicii, activități, idei, mișcări culturale sau politice, fără acordul scris al Organizatorului, indiferent de mijloace, fie că sunt activități online sau offline în cadrul Festivalului.

4.8. Accesul în Festival cu medicamente de tipul insulină, picături, spray inhalator pentru astm este permis doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau de orice alt document înlocuitor acesteia și în cantitatea maximă recomandată zilnic.

4.9. Membrii echipei de securitate vor realiza percheziții corporale și ale genților, ghiozdanelor și borsetelor în fiecare zi înainte de intrarea în Festival.

4.10. Refuzul percheziției corporale atrage interzicerea accesului în perimetrul Festivalului pentru Participant

4.11. Este permis accesul cu aparate foto și camera de filmat, compacte. În cazul in care dorești să le postezi te rugăm să folosești #grillfestexperience.

4.12. Alături de actul de identitate, biletul valabil și declarația părintelui/tutorelui după caz, îți recomandăm să ai la tine doar obiectele esențiale – telefon, portofel, medicamente, etc. purtate într-o borsetă, ghiozdan sau geantă de mici dimensiuni pe care le poți supraveghea cu ușurință în orice moment. Organizatorul nu își asumăresponsabilitatea pentru obiectele pierdute/furate în perimetrul Festivalului. Dacă găsești un obiect pierdut înperimetrul Festivalului, te rugăm să îl predai către unul dintre voluntarii noștri sau direct la punctele de informare.

5. PERSOANELE CU AFECȚIUNI MEDICALE

5.1. Participarea la Festival se face pe proprie răspundere, Participanții prin cumpararea biletului de intrare declarând căsunt apți din punct de vedere fizic și psihic.

5.2. Persoanele cu afecțiuni medicale sau cu antecedente medicale sunt rugate să se înregistreze la cel mai apropiat punct de prim ajutor și pot participa la eveniment numai cu însoțitor. Persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale și audio, reprezintă un risc, își asumăîntreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la Festival. Spectacolul poate include și puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna femeilor însarcinate, copiilor sau persoanelor epileptice.

6. ÎNREGISTRĂRI FOTO – VIDEO

6.1. Pe toată perioada Festivalului, Organizatorul, partenerii acestuia sau presa acreditată au dreptul  de a înregistra și fotografia în perimetrul Festivalului. Participantul ia la cunoștință și este de acord că  există posibilitatea de a apărea în aceste materiale, fără pretenții materiale sau de orice alta natura  (inclusiv cele atasate drepturilor de imagine) asupra acestora. De asemenea, Organizatorul are  dreptul de a folosi și publica aceste materiale prin mijloace diverse (Youtube, Instagram, Facebook,  Tiktok etc.) și de a le utiliza în campanii publicitare fără a acorda vreo compensație materială  Participantului. 

6.2. Participantul are dreptul să filmeze și/sau să fotografieze în perimetrul Festivalului doar în scop  personal și doar cu echipamente neprofesionale (ex: telefon mobil, tabletă, aparat de fotografiat  compact). În cazul în care există artiști care interzic filmatul și fotografiatul, Organizatorul va anunța  publicul că acestea vor fi interzise în timpul reprezentației acestora. 

6.3. Participantul nu are dreptul, fără acordul Organizatorului, să utilizeze gratuit sau oneros  înregistrările realizate în timpul Festivalului pentru a nu încălca drepturile personale ale celorlalți  Participanți. 

6.4. Organizatorul este exonerat de orice răspundere în cazul nerespectării de către Participant a  regulilor menționate mai sus. 

6.5. Organizatorul are dreptul de a înregistra, prin mijloace proprii sau prin terți, întreg Festivalul  (programe artistice, activități conexe, etc.) și de a face publice, prin orice mijloace, materialele  înregistrate, inclusiv pentru promovarea evenimentului. 

7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

7.1. Pentru motive de securitate, perimetrul Festivalului este supravegheat cu camere video. 

7.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal preluate prin camerele video de supraveghere are loc  oricând în perimetrul Festivalului, iar prin achizitionarea biletului, Participantul își exprimă explicit  acordul pentru aceasta prelucrare.  

7.3. Conform Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) Participantul beneficiază de dreptul de acces, de  rectificare, dreptul de a obține ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării, dreptul la  portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe  prelucrarea automată.  

7.4. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și  semnată la adresa info@grill-fest.ro.

8. ASPECTE PRIVIND SECURITATEA ȘI SIGURANȚA  

8.1. În timpul si în perimetrul Festivalului, Participantii sunt obligati să respecte indicatiile agenților de  securitate, să colaboreze cu aceștia și să respecte instrucțiunile în caz de urgență. În cazul nefericit al  unui incident cu violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor Participanti,  personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea Participantilor implicati din zona în  care se desfășoară evenimentul.

8.2. În cazul în care zonele și-au atins capacitatea maximă autorizată, Organizatorul își rezervă dreptul  de a stopa temporar accesul în anumite zone.  

8.3. Organizatorul pune în vederea Participantului faptul că în condiţii de vreme extremă, ploi  torenţiale, grindină, tunete, fulgere etc. există posibilitatea ca ieşirile din Festival să fie aglomerate,  motiv pentru care acesta trebuie să îşi păstreze calmul și să urmeze indicațiile echipelor de acces și  securitate.  

8.4. Din motive de securitate, Organizatorul își rezervă dreptul: de a întrerupe sau de a opri Festivalul;  de a împiedica Participantul să părăsească perimetrul Festivalului până la o notificare ulterioară; de a  cere Participantului să părăsească perimetrul Festivalului; de a refuza accesul Participantul în  perimetrul Festivalului, chiar dacă acesta este în posesia unui bilet de intrare valabil.  

8.5. Organizatorul are dreptul de a verifica Participantul, periodic, prin sondaj sau ca urmare a unei  suspiciuni semnalate de către acesta sau a echipei de pază și protecție și de a confisca orice obiect  interzise care vor fi identificate asupra acestuia.  

8.6. Organizatorul anunță că orice Participant la Festival trebuie să se supună controlului atât la  intrare cât și îninterior, în cazuri speciale sau la cererea echipei de pază și protecție/jandarmerie.  

8.7. În măsura în care Organizatorul considera ca un Participant pune în pericol siguranța celorlalți  Participanți saucreează o situație de discomfort pentru aceștia sau se comportă într-o maniera care  afectează buna desfășurare a Festivalului sau atmosfera din Festival, Organizatorul își rezervă dreptul  de a excorta acel Participant in afara perimetrului Festivalului și de a nu îi mai permite accesul  acestuia înapoi în perimetrul Festivalului.  

8.8. În mod deosebit, în scopul unei bune desfășurări a Festivalului, Participantul are următoarele  obligații:  

a) să comunice imediat echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice situație  despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea  Participanților;  

b) să aducă la cunoștința echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice fel de  incidente suferite de propria persoană;  

c) să coopereze cu echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, autorităților  competente,voluntarilor, pentru a permite asigurarea unei bune desfășurări a Festivalului, fără riscuri  pentru securitate și sănătate;  

d) să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății și măsurile de aplicare a  acestora;

e) Participantul care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc echipa de  securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, pentru limitarea și stingerea incendiului;  

f) în caz de incendiu, orice Participant are obligația să acorde ajutor;  

g) să respecte legile în vigoare privind fumatul în spațiile închise (fumatul în spațiile închise din zona  Festivalului este strict interzis). 

9. CE AR TREBUI SĂ ȘTIU DESPRE ZONA DE FESTIVAL?

9.1. În perimetrul Festivalului vei găsi o varietate de scene, zone și activități, locuri de joaca pentru  copii. Pe lângă scenă principală, main stage, sunt organizate scene secundare. Zona de food & BBQ pune la dispoziția Participantilor tipuri de gustări, mâncare și băuturi.  

9.2. In perimetrul Festivalului vor fi prevăzute numeroase zone de relaxare și lounging. Pe harta  Festivalului vor fi marcate punctele de informare și prim ajutor. Participantii sunt sfătuiti să le  identifice cu atenție si pentru informații sau de ajutor sa apeleze la un membru al staff-ului.  

9.3. Participanții vor avea un numar limitat de intrari si iesiri, mai exact 3 intari pe teritoriul  Festivalului, cu condiția de a avea pe mână brățară de Festival, intactă.

9.4. În cazul în care  Participantul își achiziționeaza biletul de pe alte platforme decât cele puse la dispoziție de către  Organizator, își asumă riscul că este posibil ca biletul sa nu fie valabil. În acest caz accesul în Festival  nu va fi permis.  

9.5. Participanții sunt obligați să respecte și să nu distrugă materialele și construcțiile de orice fel din  incinta Festivalului. 

10. MERCHANDISE/DREPTURI DE AUTOR

10.1. Organizatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra numelor comerciale,  siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondență, baza de  date, elemente grafice, e-mail, cărți de vizită și alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci precum şi  asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau  nu, de pe site-ul Festivalului sau alte canale/platforme online în legătură cu evenimentul. Acestea nu  vor putea fi utilizate, transferate, cesionate, modificate sau distribuite fără acordul expres, exprimat în  scris al Organizatorului. Toate acestea cad sub incidența legislației în materiede proprietate  intelectuală.  

10.2. Organizatorul deține dreptul de proprietate intelectuală asupra tuturor operelor realizate de  către colaboratorii și/sau angajații acestuia în cadrul Festivalului, cum ar fi fotografii, filmări, texte etc.  

10.3. Participantul nu poate utiliza, copia, distribui, publica sau incorpora în alte documente sau  materiale astfel de marcaje/informații precum cele sus-menționate sub nicio formă în scopul obținerii  de venituri fără permisiuneaprealabilă scrisă și expresă a Organizatorului. 

11. PLATA ÎN FESTIVAL, BRĂȚARA, CARDUL ELECTRONIC

11.1. Achiziționarea de mâncare, băuturi răcoritoare sau alcoolice și alte tipuri de obiecte în cadrul  festivalului se va face folosind cardul electronic. Brățările se vor primi la intrare, în urma prezentării  unui bilet valabil și a unui act de identitate. Cardurile se vor putea ridica din centrele special  amenajate în interiorul Festivalului. Cardurile pot fi încărcate cu suma dorită de bani la punctele de  reîncărcare marcate în festival.  

11.2. Menținerea integrității brățării este responsabilitatea exclusivă a Participantului, acesta fiind  singurul răspunzătorîn cazul pierderii sau distrugerii acesteia.  

11.3. Participanții au obligația de a purta brățările, pe durata de valabilitate a acestora, la încheietura  mâinii sau, în cazul excepționale și bine justificate, în alt loc vizibil, cu condiția ca brățara să nu poată fi scoasă fără a fi deteriorată. Organizatorii Festivalului pot inspecta brățările la intrare, la ieșire și pe  întreg perimetrul de desfășurare al Festivalului, pe toată durata Festivalului.  

11.4. Brățările deteriorate, care au fost resigilate sau tăiate, al căror sistem de închidere a fost  deschis, cele având un diametru mai mare decât încheietura purtătorului sau la care s-a intervenit în  orice fel, nu sunt valabile, iar Organizatorul își rezervă dreptul de a reține astfel de brățări, de a refuza  accesul persoanelor în Festival și de a reclama situația autorităților competente.  

11.5. Organizatorul nu va înlocui brățările deteriorate sau pierdute decât în măsura în care  Participantul poate face dovada achiziționării biletului corelat cu acea brățară în mod legal.  Participanții care nu pot face această dovadă își pierd dreptul de a se afla în perimetrul Festivalului,  fiind excluși din acesta.  

11.6. În cazul pierderii, deteriorării de orice fel a brățării, Participantul este obligat să-și achiziționeze  un bilet nou pentru ziua respectivă dacă dorește să rămână în perimetrul de desfășurare a  Festivalului.  

11.7. Brățările sunt netransmisibile.  

11.8. Participantii pot face REFUND pentru fondurile ramase pe bratara, pana la finalizarea  evenimentului in data de 12.05.2024. 

12. LIMITAREA RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI ȘI FORȚA MAJORĂ

12.1. Organizatorul nu acordă nicio garanție în legătură cu durata procesului de intrare, având în  vedere numărul mare de vizitatori.  

12.2. Organizatorul recomanda tuturor Participanților vină la Festival cu cel puțin câteva ore înainte  de concertul la care doresc să asiste.  

12.3. Organizatorul nu acordă nicio garanție în legătură cu posibilitatea de a intra la Festival la ora  dorită sau cu privire la posibilitatea de a participa la timp la concertul dorit sau cu privire și exclude în  mod explicit rambursarea către Participant a prețului biletului, acordarea unei reduceri ulterioare sau  plata de daune-interese, despăgubiri sau compensații de orice natură către Participant.  

12.4. Dupa ce Participantul a primit bratara de acces, Organziatorul nu mai este responsabil pentru  integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despagubiri datorita pierderii sau  disturgerii bratarii.  

12.5. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea, deteriorarea sau furtul bunurilor  Participantului.  

12.6. Organizatorul exclude asumarea responsabilitatii pentru stricaciuni petrecute pe teritoriul  Festivalului, care nu afost cauza directa si exclusiva a unei organizari defectuase.

12.7. În cadrul  Festivalului, Organizatorul poate efectua modificări ale programului (artistic, organizatoric, etc.) în  mod unilateral, în funcție de diverse situații ce pot apărea pe parcurs. Participantul nu are dreptul de  a cere despagubiri in cazul acestor modificari și nici dreptul de a obține o restituire a prețului  biletului. 

12.8. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, restructura și dezvolta ulterior Festivalul,  serviciile și produsele oferite în cadrul Festivalului, la alegerea sa, în funcție de necesități. Participanții  nu au dreptul să ridice pretenții împotriva Organizatorului cu privire la respectivele modificări,  restructurări sau dezvoltări ulterioare.  

12.9. Prin urmare, Organizatorul nu va garanta Participantului disponibilitatea, conținutul, calitatea și  cantitatea programelor și serviciilor (cum ar fi evoluția sau apariția pe scenă a unui anumit artist,  faptul că evoluția unui anumit artist se va ridica la înălțimea așteptărilor Participantului, sau  oportunitatea de a participa la un anumit program artistic și/sau la o anumită locație). Aceste  elemente pot prinde contur în funcție de caracteristicile speciale ale locației, de situațiile  extraordinare intervenite și de echipamentele prezente în cadrul lor. 

12.10. Cu toate acestea, Organizatorul va depune toate eforturile pentru a oferi programele și  serviciile comunicate în prealabil și, dacă oferirea acestora devine imposibilă, pentru a înlocui  programul anulat sau serviciul comunicat înprealabil cu un alt program sau serviciu.  

12.11. Organizatorul nu are obligația să anuleze Festivalul în caz de vreme nefavorabilă, însă, în cazul  în care autoritățile solicită suspendarea sau închiderea Festivalului de către Organizator din motive de  caz fortuit sau forță majoră, Festivalul sau o parte a acestuia vor fi anulate/suspendate, iar  Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru închiderea/suspendarea acestuia.  

12.12. Participanții iau notă în mod expres de faptul că pot achiziționa și produse și servicii în legătură  cu Festivalul care sunt oferite de alți parteneri contractuali, și nu de către Organizator. În astfel de  cazuri, contractul este încheiat direct între Participant și partenerul contractual, iar drepturile și  obligațiile decurgând din relația juridică se aplică exclusiv Participantului și partenerului contractual.  

12.13. Participanții confirmă în mod expres odata cu achizitia biletului de intrare ca nu vor tine  responsabil Organizatorul si nu vor ridica nicio pretentie impotriva acestuia in cazul oricarior  accidente si/sau orice daune suferite de acestia in perimetrul Festivalului cauzate de acte, fapte sau  omisiuni ale altor persoane fizice sau juridice (cum ar fi furnizorii de servicii, mancare, bautura sau  echipamente) si care nu sunt cauzate de vina directa a Organizatorului.  

12.14. Participanții confirmă în mod expres odata cu achizitia biletului de intrare că nu pot ridica nicio  pretenție împotriva Organizatorului în legătură cu produsele și serviciile respective sau în legătură cu  contractul pentru respectivele produse și servicii. Organizatorul declară, de asemenea, că nu  răspunde în niciun fel în legătură cu produsele și serviciile furnizate de partenerii contractuali.  Participanții pot utiliza serviciile și produsele furnizate de partenerii contractuali exclusiv pe riscul  propriu. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru prejudiciile ce decurg din sau sunt  suferite în legătură cu cumpărarea sau utilizarea unor servicii și produse furnizate de partenerii  contractuali.  

12.15. Organizatorul va răspunde exclusiv pentru încălcările contractuale intenționate care îi sunt  imputabile în mod direct și încălcările contractuale care pun în pericol sănătatea umană, integritatea  sau sănătatea fizică, dacă prejudiciile respective sunt cauzate exclusiv de Organizator și nu ar fi putut  fi evitate de Participant prin depunerea unor diligențe în acest sens, și exclude orice răspundere  dincolo de drepturile legale explicite ale Participanților în legătură cu orice prejudiciu, inclusiv cele  care afectează viața umană, integritatea sau sănătatea fizică sau daunele materiale. 

12.16. Având în vedere că nu există o relație contractuală între Organizatorul și participantul  neautorizat (i.e.,persoana care participă la Festival fără un bilet valabil), Organizatorul exclude în mod  explicit orice răspundere față de participantul neautorizat și pentru toate pretențiile pe care le poate  ridica un consumator.  

12.17. Participanții și participanții neautorizați sunt pe deplin răspunzători, atât în baza dreptului civil,  cât și a dreptului penal, pentru orice prejudiciu pe care l-au cauzat Organizatorului, partenerilor  contractuali ai acestuia sau altor Participanți.  

12.18. Organizatorul nu răspunde de activitățile sau omisiunile ilicite ale oricărui Participant,  participant neautorizat sau animal de companie. În cazul în care un Participant sau participant  neautorizat produce un prejudiciu, de orice natură, unui alt Participant sau participant neautorizat,  acesta din urmă trebuie să se îndrepte cu orice fel de acțiune împotriva persoanei culpabile, pentru  repararea prejudiciului, iar nu împotriva Organizatorului.  

12.19. Organizatorul nu răspunde pentru niciun prejudiciu care poate să apară în afara perimetrului  Festivalului sau pe drumul spre sau de la zona Festivalului, deoarece Organizatorul poate fi ținut  răspunzător, cu observarea excluderilor de mai sus din aceasta sectiune, exclusiv doar pentru  prejudiciile apărute în perimetrul Festivalului și doar în cazul în care sunt întrunite condițiile  prevăzute în prezentul Regulament pentru angajarea răspunderii Organizatorului.  

12.20. Organizatorul are dreptul de a înceta cu efect imediat relația juridică cu Participantul (având  bilet sau brățară) care a încălcat orice prevedere a prezentului Regulament în legătură cu Festivalul.  Într-un astfel de caz, Organizatorul poate invalida biletul Participantului sau îi poate scoate brățara, iar  Participantul va fi obligat să părăsească Festivalul. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul a  refuza achiziționarea unui nou bilet decătre Participantul respectiv, pe toata durata desfășurării  Festivalului sau în cazul în care obține un bilet la Festival, să refuze accesul său în incinta Festivalului,  fără a-i acorda vreun drept de compensare.  

12.21. Pe lângă încetarea imediată a relației juridice cu Participantul, Organizatorul are dreptul să  refuze ulterior accesul acestuia în Festival. 

12.22. Participantul consimte să i se acorde tratamentul medical ce poate fi considerat potrivit în caz  de vătămare,accident sau boală pe durata Festivalului și exonerează complet de răspundere pe  Organizator și toate persoanele care participă la acordarea tratamentului medical respectiv pentru  orice astfel de acțiuni.  

12.23. Organizatorul nu este responsabil pentru modul în care se acordă de prim ajutor și asistență  medicală.  

12.24. În cadrul Festivalului se vor desfășura diverse jocuri de lumini de mare intensitate și efecte  pirotehnice care pot dăuna copiilor sau persoanelor epileptice.  

12.25. De asemenea, Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii sau  vătămări care s-ar putea ivi în urma unor focuri de artificii sau orice tip de efecte pirotehnice.  Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de participare din punct de vedere  fizic/ psihic la diverse activități din cadrul Festivalului. 

12.26. Participantilor le este recomandata efectuarea unor controale medicale de specialitate înainte  de a participa la activități care necesită un nivel de efort crescut.  

12.27. Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate, de nicio natură, pentru: orice fel de prejudiciu  (direct sau indirect) ce rezultă din utilizarea sau din incapacitatea de utilizare a informației prezentate  în legătură cu Festivalul.  

12.28. Organizatorul, fără nicio notificare prealabilă, poate șterge, modifica sau adăuga orice  informație pe site, suspenda orice activitate pe site, iar în cazul în care se fac referiri la alte site-uri ale  Festivalului nu garantează și/sau confirmă sub nicio formă tipul de informație care poate fi găsit pe  aceste site-uri.  

12.29. Contravaloarea biletelor achiziționate nu va fi restituită în situația anulării Festivalului de către  Organizator din cauze care intră sub incidența forței majore sau a cazului fortuit. Prin forță majoră sau  caz fortuit se înțelege orice eveniment extern și imprevizibil cum ar fi, dar fără a ne limita la: furtuni,  amenințări sau risc de atac terorist, acte ale autorităților publice, fie legitime sau nu, epidemii,  pandemii, accident, explozii, incendii, inundații, ploi torențiale, cutremur, conflicte sociale,  scurtcircuit major, risc ridicat de afectare a sănătății sau orice alte cazuri care nu pot fi prevăzute sau  înlăturate prin diligențe și prudență de către Organizator. 

12.30. Mutarea locului de desfășurare a evenimentului nu reprezintă motiv pentru returnarea  contravalorii biletelor.  

12.31. Datele de desfășurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forță  majoră sau caz fortuit fără nicio obligație de rambursare a prețului biletelor către Participant.  

12.32. Dacă evenimentul este reprogramat din cauze ce țin exclusiv de voința Organizatorului,  contravaloarea biletului poate fi returnată, dar cererea de returnare a contravalorii trebuie trimisă în  termen de maxim 30 de zile de la data anulării Festivalului, în mod exclusiv, la adresa de e-mail  info@grill-fest.ro.  

12.33. În situația în care intervine decesul posesorului de bilet, Organizatorul va restitui  contravaloarea biletului achitat cu condiția prezentării din partea solicitantului a documentelor  justificative care să facă dovada evenimentului (spre exemplu, certificat de deces). 

13. SANCȚIUNI

13.1. Organizatorul are dreptul de a interzice accesul unui Participant în incinta  Festivalului total sau partial, sau de a invita Participantul sa paraseasca incinta Festivalului, în cazul  încălcării Regulamentului sau a unei legi în vigoaredin Romania.  

13.2. Utilizarea de documente de identitate false va fi considerată fals privind identitatea conform art.  327 din Codul Penal și se va refuza intrarea în Festival.  

13.3. Falsificarea biletelor sau a brățărilor va fi considerată fals material în înscrisuri oficiale conform  art. 320 din Codul Penal și se va refuza intrarea în Festival.  

13.4. Organizatorul va redirecționa cazurile de fals catre organele penale, pentru inceperea urmaririi  penale. 

14. ALTE PREVEDERI

14.1. Cu ocazia Festivalului, traficul auto si pietonal va fi restricționat pe strada ce delimitează zona de  spectocol pe parcursul celor 3 zile de eveniment, între orele 12.00 și 06.00. 

15. LITIGII

15.1. Orice conflict care se ivește între Organizator și Participant ca urmare a participării la Festival se  va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este  de competența instanțelor române din București.  

15.2. Legea aplicabilă va fi legea română.